QUESERIA HELVETICA S.A. Resolución S/N de 14/02/2013
      Resolución S/N de 11/07/2011

QUILVEST FAMILY OFFICE URUGUAY S.A. Resolución Nº 969/010 de 14/06/2010

QUIMICA ORIENTAL S.A. Resolución Nº 550/003 de 14/05/2003

QUIMICA S.A. Resolución Nº 850/010 de 31/05/2010

QUINRO S.A. Resolución Nº 1.006/010 de 21/06/2010
      Resolución Nº 475/009 de 01/06/2009
Ayuda